Apartamenty Tespis Katowice

W dniach 20.03 - 3.05 wynajem możliwy wyłącznie dla wybranych grup zawodowych i pacjentów korzystających z opieki medycznej* oraz na długi termin

Grupa Tespis jest beneficjentem tarczy pomocowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia podróżować mogą: osoby wykonujące zawód medyczny; kierowcy wykonujący transport drogowy; członkowkie załogi statku powietrznego lub pociągu; pracownicy infrastruktury kolejowej; osoby wykonujace czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego; pracownicy zapewniajacy ciągłość działania infrastruktury krytycznej w zakresie: energii, surowców energetycznych i paliwa; pacjenci i ich opiekunowie; funkcjonariusze albo żolnierze: Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Państwowej Straży Pożarnej itp; zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego w czasie zgrupowania lub współzawodnoctwa sportowego; zdający i uczestniczący w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe; pełnomocnicy procesowi, obrońcy i pełnomocnicy stron, świadkowie, biegli w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dzień poprzedzający; członkowie misji dyplomatycznych, urzedów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynardowoych; osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej; osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji; cudzoziemny niemogący kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu, sędziowie sportowi, ktorych obecność jest niezbędna do realizacji współzawodnictwa sportowego; dziennikarze; członkowie komisji egzaminacyjnych. 

To nie jest pełna lista uprawnionych zawodów do korzystania z obiektów noclegowych zatem prosimy o kontakt prywatny.