Apartamenty Tespis Katowice

w okresie 28.12.2020-31.01.2021 mieszkania wyłącznie na długi termin, dla cudzoziemców i dla wybranych grup zawodowych*

* W dniach 28.12.2020 - 17.01.2021 krótkoterminowy najem apartamentów możliwy jest jedynie dla:

osób wykonujących zawód medyczny; pilotów i członków załogi samolotu; osób pracujących na statkach, platformach wiertniczych oraz wydobywczych; kierowców wykonujących transport drogowy; członków obsady pociągu; pracowników wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego; pracowników zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej zapewniając prąd trakcyjny oraz paliwo płynne dla przewoźników kolejowych; pacjentów lub ich opiekunów w celu uzyskania opieki zdrowotnej; funkcjonariuszy lub żołnierzy; zawodników, trenerów lub członków sztabu szkoleniowego w czasie zgrupowań; zdających oraz innych osób uczestniczących w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje; pełnomocników procesowych, obrońców; dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję; cudzoziemców, nie mogących wrócić do kraju